Μυστικές Προσεγγίσεις

Η ζωγραφική του Μάριου Πελώνη με τους ασαφείς συμβολισμούς, τις ποικίλες μεταμορφώσεις αλλά και τις ασκητικές γραμμές
περιέχει την Ουσία της υπέρβασης -
στοιχείο αναγκαίο τόσο στην πνευματικότητα όσο και στην καθημερινότητα -
και υποβάλλει το θεατή σε έντονη διανοητική περιπέτεια - (αυτο)συγκέντρωση
"υποχρεώνοντάς τον" να πέσει σε πολύχρωμα νοητά χάσματα και να αναγεννηθεί..