Λίγο νωρίς...λίγο αργά...

ε π ι μ ο ν ή

επίμονα θα γαντζωθώ

σαν σκυλάκι στο βράχο σου

έτσι θα κάμψω τις αντιστάσεις

και θα τραφώ από τη μήτρα σου..

ύστερα,

αν δεν βρεθεί βέβηλο χέρι να με κόψει

θα μαραθώ, κατά τα ειωθότα..

 
  • Προβολή