Αγγίγματα Εν Λευκώ

Κάπου ανάμεσα
στο τελευταίο ψέμα της νύχτας,
αιχμαλωτίζω τις σπάνιες
αλήθειες του χρόνου,
που εξαγοράζει
την παρθένα σκέψη.

ΕλΚ